2009. szeptember 13., vasárnap

Jézus imádkozni tanít


Áldás, békesség!


A múltkor egy nagy utazást ígértem Jézus korába, Palesztinába. Már olvashattatok a különféle nyelvekről, így tudjátok, a legtöbb országban más-más nyelven beszélnek. Több mint 2000 évvel ezelőtt Palesztinában héberül és arámiul szóltak egymáshoz. A mai Izrael földjén az ivritet használják.
Jézus arámi nyelven tanított, szólította meg a tanítványait. Emlékeztek a nevükre? Mondjátok el a róluk szóló versikét.
Jézustól tanultunk imádkozni is, gondolom, sokan ismeritek az Úri imádságot, a Miatyánkat. Így szólította meg a hallgatókat, és minket is:
„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Mt 6,9-13)
Persze nem magyarul mondta az imádság szavait, hanem arámiul. Az első Bibliákban görögül, majd latinul olvashatták a keresztyének. Sok időnek kellett eltelnie, míg mindenki a maga anyanyelvén mondhatta ezt az imádságot. Nem is papírra írták le először, hanem állatbőrből készült lapokra, pergamenre. Sok feladatuk volt a készítőknek, mire a pergamen elég puha és vékony lett. Írni csak nagyon kevesen tudtak, a Szentírást is kézzel másolták. Nagy és nehéz munka volt! De micsoda különleges élmény lehetett Jézus szavait újra és újra leírni.
Kérdezzétek meg, van-e otthon szarvasbőr, manapság ablakot szoktak vele tisztítani! Üljetek le a földre törökülésbe, egy keményfedelű könyvre tegyétek rá a bőrt. Próbáljatok meg filctollal rajzolni rá. Így kicsit ti is megtapasztalhatjátok, hogyan dolgoztak 700 évvel ezelőtt a másolók.RejtvényJerikó falai valóban a kürtöléstől omlottak le, Józsué könyvében olvashattok erről, Jézus Krisztus pedig Betlehemben született és Názáretben élt. E neveket mindegyik evangéliumban (ugye emlékeztek a szó örömhírt jelent) megtalálhatjátok. Emlékeztek-e hogy hívják az állatbőrből készült „papírt”.

Olvasnivaló

Dizseri Eszter közel 10 éve megjelent könyvében gyerekekkel beszélgetett az Úri imádságról. A Gyerekek a Miatyánkról tanulságos olvasmány felnőtteknek arról, mit gondolnak gyermekeink a hitről. Azoknak pedig, akik képeskönyv segítségével szeretnék megtanítani gyermeküknek a Jézustól tanult imádságot, ajánlom a Harmat Kiadónál megjelent Miatyánk című bibliai lapozót.

Gyerekek mondták
Templomba készülődve a 3 éves Benedek fiam, amikor megemlítettem, hogy a templomos „játszóházba” megyünk, kihúzta magát és a fejét, vállát, térdét és talpát megérintve el kezdte sorolni: Fejem, vállam, térdem, talpam Zimmezummhoz tartozik. Amikor én teljes értetlenséggel, kérdően néztem rá, a nagyobbik, ötéves Bálint fiam sietett segítségemre: „Nem jól mondja Bendi, tudod, anya, úgy tanultuk a templomban, hogy fejem, vállam, térdem, talpam MIND AZ ÚRHOZ tartozik.”


Ma Bálint megfejtett szavaival kezdjük az imádságot:
Köszönjük Jézusunk, hogy mind Hozzád tartozunk, te őrzöl és óvsz bennünket. Köszönjük, hogy, ha sok nyelven beszélünk is a világban, a te szereteted nyelve egy és világos: szeressünk Téged és szeressük egymás, mint magunkat. Segíts bennünket, hogy így tudjunk élni. Ámen

Kata néni

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése